Behandeling persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. ilcorso.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Online betalingen

Een betaling kan enkel worden teruggestort indien ilcorso.nl niet (volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij ilcorso.nl. U kunt zich hiervoor wenden tot pizzeria@ilcorso.nl.

Klachtenafhandeling

U kunt klachten melden op pizzeria@ilcorso.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

ilcorso.nl verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.
Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door ilcorso.nl dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (pizzeria@ilcorso.nl).

Cookies

ilcorso.nl gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat ilcorso.nl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van ilcorso.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Aansprakelijkheid

ilcorso.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. ilcorso.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

ilcorso.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.